Październik 30, 2020

Zmiana w programie „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”

W związku z sytuacją pandemiczną wszystkie wydarzenia  w programie „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie” do końca roku będą odbywać się online:

 

  • Spotkanie „Zagłada – Dialog – Pojednanie”  z red. Bogdanem Białekiem  (poprzedzony projekcją filmu „Planty 7/9”) (04. 11. 2020; godz. 18.00)

 

  • Wykład „Ewangelicy w Ziemi Świętej” prof. Anna Grzywacz (22. 11. 2020; godz. 18.00)

 

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dialog chrześcijańsko-żydowski – dialog międzyreligijny czy ekumeniczny?” / “Christian-Jewish Dialogue –Inter-religious or Ecumenical Dialogue?” (19.11.2020; 9.00-18.00)

 

  • Spotkanie „Wspólne świadectwo wiary Żydów i chrześcijan we współczesnym świecie” –  Symcha Keller i  ks. prof. Alfred Wierzbicki (25. 11. 2020; godz. 18.00)

 

  • Debata „Media – Kościół – Dialog”. Rzecznicy prasowi Kościołów: ks. Leszek Gęsik (Kościół Rzymskokatolicki), Agnieszka Gotfrejów-Tarnogórska (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Henryk Paprocki (Kościół Prawosławny) (02.12.2020; godz. 18.00)

 

  • Spotkanie „Dzień odpoczynku – czas na dialog” – Pastor Ryszard Jankowski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego) i rabin Stas Wojciechowski (Żydowska Gmina Wyznaniowa) (16.12. 2020; godz. 18.00)