13 listopada, 2020

Wydarzenie 25.11.2020 – Debata „Wspólne świadectwo wiary Żydów i chrześcijan we współczesnym świecie”