11 listopada, 2020

Wydarzenie 19.11.2020 – Dialog chrześcijańsko-żydowski – dialog religijny czy ekumeniczny?

 

 

ENG:

 

Szanowni Państwo,

ponieważ niektórzy z mówców będą występowali w języku angielskim, podczas konferencji będzie dostępne tłumaczenie symultaniczne on-line. Wszystkie wystąpienia: po polsku i po angielsku, odbędą się na tzw “scenie głównej”.

 

Natomiast tłumaczenie symultaniczne on-line z polskiego na angielski lub z angielskiego na polski, w zależności od mówców.

 

Jeżeli Państwo będą chcieli jednocześnie oglądać wystąpienie i jednoceśnie słuchać tłumaczenie symultaniczne, muszą Państwo skorzystać z dwóch urządzeń: np. przez laptop oglądać wystąpienie z wyłączonym dźwiękiem, a przez komórkę wejść do drugiego linka i słuchać tłumaczenie.

UWAGA: Prosimy o wyłączenia mikrofonów i kamer w pokoju tłumaczeń!

 

Ladies and Gentlemen,

as some of the speakers will speak in English, simultaneous on-line interpretation will be available during the conference. All the presentations (regardless of language) will take place on the “main stage”.

 

Meanwhile simultaneous translation from Polish to English or from English to Polish, depending on the speakers, will be available via the link (only in the audio version!):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:4f2012867d214ab59ecfd24c5702e121@thread.tacv2/1605655492459?context=%7B%22Tid%22:%2278e81b74-5dee-462d-85d9-1f5e2f9bb152%22,%22Oid%22:%229a010d6d-c7fc-4e79-a618-c3e6b09a836d%22%7D

 

If you want to watch the speech at the same time and listen to the simultaneous interpretation, you have to use two devices: watch the speech using a laptop (via the first link and with the sound off), and listen to the translation through your mobile phone (via the second link)

 

NOTE: Please turn off the microphones and cameras in the interpreter’s room!