14 grudnia, 2020

Dzień odpoczynku – czas na dialog. Debata chrześcijańsko-żydowska