PROJEKT „EKUMENICZNY LUBLIN” 2022-2023

 

Projekt „Ekumeniczny Lublin”, którego współorganizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, realizowany jest od roku 2017. W jego ramach, w ostatnią środę miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w kościołach różnych wyznań Lublina oraz innych miast województwa lubelskiego odbywają się nabożeństwa ekumeniczne i towarzyszące im wydarzenia kulturalne oraz naukowe. Przez najbliższe dwa lata (2022-2023), biorąc pod uwagę planowany przez władze miasta na rok 2023 program „Lublin – europejska stolica młodzieży”, inicjatywa ekumeniczna będzie poświęcona kwestii integracji młodych ludzi różnych wyznań. „Ekumeniczny Lublin 2022” to dziewięć przeznaczonych dla młodych osób spotkań (wśród nich dyskusje, debaty, warsztaty oraz forum wymiany doświadczeń), dotyczących: znaczenia wielokulturowości dla przyszłości Europy w aspekcie dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego; funkcji instytucji religijnych w zmieniającym się świecie; wartości ważnych dla młodzieży; rangi Lublina jako miasta zgody religijnej; wielokulturowej edukacji; ekologii i klimatu w kontekście różnorodności denominacyjnej; wpływu współczesnych ideologii na młodych Europejczyków. Projekt ma propagować wśród młodzieży idee kultury chrześcijańskiej i pokazywać Lublin jako miejsce ważne dla jej rozwoju. Fundamentem dialogu ekumenicznego jest więź z judaizmem. Stąd w projekcie uwzględnione zostały także kwestie związane z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim. Lublin był bowiem niegdyś miastem zamieszkiwanym zarówno przez chrześcijan, jak i przez Żydów. Ponieważ dalekosiężnym skutkiem Zagłady pozostała po tych ostatnich jedynie pamięć niezwykle ważne i dla polskiej, i dla chrześcijańskiej tożsamości jest jej kultywowanie. Pierwsze nabożeństwo i otwarcie projektu odbędzie się 23 lutego 2022 o godz. 18.00 w Kościele Świętego Wojciecha na Podwalu. Kierownikiem projektu realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Władz Miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego jest prof. Sławomir Jacek Żurek.