Październik 30, 2019

Miedzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja ” In varietate concordia: różnić się w zgodzie”

W dniach 5-6 listopada zapraszamy na KUL na miedzynarodową, interdyscyplinarną konferencję ” In varietate concordia: różnić się w zgodzie”. W konferencji udział weźmie prawie 30 osób z różnych krajów, podejmując refleksję podczas sesji: historycznej, ekumenicznej, kulturowej, politologicznej oraz panelów studencko-doktoranckich.