Regulamin Konkursu fotograficznego

„Świątynie Lublina – Miasta Zgody Religijnej”

Organizator konkursu i wystawy pokonkursowej:

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga

 

Konkurs współfinansowany przez:

Urząd Marszałkowski w Lublinie,

Narodowe Centrum Kultury

 

Cel i założenia programowe konkursu:

Konkurs fotograficzny „Świątynie Lublina –Miasta Zgody Religijnej” jest imprezą towarzyszącą Międzynarodowemu Kongresowi Ekumenicznemu- „Lublin- Miasto Zgody Religijnej”, odbywającemu się w dniach od 29 do 31 października 2017r. Zamierzeniem konkursu jest prezentacja osiągnięć twórczych w fotografii ukazującej piękno architektury, rzeźby, malarstwa świątyń lubelskich a także tradycję i liturgię trzech wyznań chrześcijańskich : katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, prezentowanych podczas kongresu.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs ma charakter otwarty
  2. Każdy uczestnik może nadesłać maksimum 5 zdjęć
  3. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej /CD lub DVD/ format min 20×30 cm 300dpi – tif lub jpg. Dopuszczalne są zdjęcia na papierze w formacie min. 20×30 cm. Technika prac jest dowolna.
  4. Płyta CD/DVD lub odbitka powinna być czytelnie podpisana godłem
  5. Do przesyłki należy dołączyć podpisaną godłem zamkniętą kopertę zawierająca kartę zgłoszenia. Udział w konkursie jest bezpłatny
  6. Oceny prac , wyboru zdjęć do wystawy oraz podziału nagród dokona jury powołane przez organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zmianie .
  7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania zdjęć do promocji i reklamy konkursu i wystawy pokonkursowej.
  8. O werdykcie jury Każdy uczestnik konkursu powiadomiony zostanie w terminie do 5 września.
  9. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
  10. Termin nadesłania zdjęć – do 31.08.2017r. na adres: Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin

Nagrody:

Jury dokona wyboru 6 zdjęć w tym:

– nagroda pierwsza – aparat fotograficzny w cenie do 2.000 zł

– nagroda druga – aparat kompaktowy w cenie do 1.000zł

– nagroda trzecia – dysk zewnętrzny w cenie do 500 zł

Oraz trzy wyróżnienia – albumy fotograficzne i inne drobne upominki.

 

Oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej:

Prace wybrane do ekspozycji prezentowane będą na Placu Litewskim w Lublinie w terminie od 26 października do 7 listopada 2017r. na specjalnych tablicach ekspozycyjnych wydrukowane w dużym formacie. Autorzy tych prac będą proszeni o przysłanie zdjęć w najwyższej możliwej jakości. Oficjalne otwarcie wystawy i wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 29 października o godz. 14:45.