Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu była tożsamość ewangelicka oraz dialog (rozumiany szeroko, nie tylko w aspekcie międzywyznaniowym). Podczas koncertów zabrzmiały różne opracowania pieśni ewangelickiej skomponowane w tej samej lub różnych epokach, jak również spontanicznie przedstawione improwizacje strof chorału brzmiących od wieków w niedzielnych nabożeństwach.

Program:

9 maja 2021 Michał Markuszewski
16 maja 2021 Ewelina Bachul
23 maja 2021 Marek Pilch
30 maja 2021 Filip PresseisenW repertuarze utwory m.in.: J.S. Bacha, M. Regera, J. Gawlasa, M. Dupre i M. Durufle