Tegoroczna edycja festiwalu Ewangelicka 1 nosi tytuł Rozmowy Muzyką, a będzie się
odbywać w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku
Jerozolimie” tradycyjnie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Lublinie.

Każdy z czterech koncertów to zarazem zamknięta w sensie estetycznym i koncepcyjnym całość, jak i część większej struktury, tworzą je bowiem wspólny przekaz kompletnych wypowiedzi artystycznych pojedynczych wykonawców (każdy koncert znaczy tyle, co rozdział książki, choć może też funkcjonować odrębnie). Treść poszczególnych wydarzeń muzycznych koncertów i festiwalu jako takiego powstanie w drodze swoistego dialogu artystycznego, który przebiegał najpierw na portalu społecznościowym. Fragmenty tych rozmów będą publikowane w broszurach prezentujących program poszczególnych koncertów. Poza tym każde spotkanie muzyczne będzie poprzedzone, a utwory muzyczne przeplatane słowem mówionym, w których artyści podzielą się z publicznością swoimi przemyśleniami na temat doboru repertuaru i sposobów jego realizacji i prezentacji.

Siłą koncertu będzie więc improwizowana rozmowa brzmiąca dźwiękami instrumentu i objaśniana słowem. Do udziału w przedsięwzięciu udało się pozyskać organistów: ks. Attilę Honti wraz z chórem Pueri Cantores Lublinenses (4.10.2020), Jadwigę Kowalską (11.10.2020), Stanisława Maryjewskiego (18.11.2020) oraz Marcina Simelę (25.10.2020).

Adam Załęski
Dyrektor Festiwalu

Wstęp wolny!

Zapraszamy do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie!