Aktualności 2020

EWANGELICKA 1 FESTIWAL ORGANOWY

Tegoroczna edycja festiwalu Ewangelicka 1 nosi tytuł Rozmowy Muzyką, a będzie sięodbywać w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. KuJerozolimie” tradycyjnie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Lublinie. Każdy z czterech koncertów to zarazem...