Marzec 20, 2018

Ekumeniczna debata dziennikarzy: „Jak pisać o ekumenizmie?”

Ekumeniczna debata dziennikarzy: „Jak pisać o ekumenizmie?” (28.03.2018, Trybunał Koronny, godz. 18.00), z udziałem zaproszonych gości: Zbigniewa Nosowskiego, Krzysztofa Dorosza, Haliny Radacz i Grzegorza Jacka Pelicy.

Krzysztof Dorosz

eseista i publicysta, wieloletni pracownik Sekcji Polskiej BBC, członek Zarządu Polskiego PEN Clubu. Autor książek Maski Prometeusza i Sztuka wolności, Bóg i terror historii. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych współpracował z emigracyjnym kwartalnikiem „Aneks”; od roku 1989 publikuje eseje z dziedziny kultury i religii w krakowskim miesięczniku „Znak”, warszawskiej „Więzi”, w „Tygodniku Powszechnym” i w „Przeglądzie Politycznym”; członek Kościoła Ewangelicko- Reformowanego, w latach 2002-2003 redaktor naczelny wydawanego przez ten Kościół miesięcznika „Jednota”; członek Zespołu Laboratorium WIĘZI oraz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

 


Dariusz Bruncz

dr; redaktor naczelny portalu ekumenicznego ekumenizm.pl, publicysta; wykładowca na Politechnice Warszawskiej; redaktor prowadzący portal luter2017.pl – oficjalną witrynę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na obchody jubileuszowe 500-lecia reformacji, autor kilkuset publikacji nt. ekumenizmu oraz teologii protestanckiej, członek Towarzystwa Anglikańsko-Luterańskiego

Grzegorz Jacek Pelica

absolwent historii UMCS i teologii KUL, nauczyciel dyplomowany szkoły średniej i gimnazjum, katecheta; publicysta, autor jedenastu książek historycznych, m.in [1].: Kościół prawosławny w województwie lubelskim w latach 1918-1939 (dysertacja doktorska, UMCS 2006); _Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej. Opracowania archiwalne i studia z dziejów diecezji chełmsko-lubelskiej_, _Byłem w więzieniu_ (o posłudze duchownych prawosławnych wśród więźniów); współautor kompendium _Socjologia życia religijnego w Polsce_ i zbioru _Teologia bliźniego II Wrocławskiej Konwencji na Rzecz Dialogu Międzyreligijnego_; współpracuje stale z redakcjami „Przeglądu Prawosławnego” i „Tygodnika Katolickiego Niedziela”.


Zbigniew Nosowski

dziennikarz, publicysta, działacz katolicki, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”; dwukrotny świecki audytor Synodu Biskupów (2001 i 2005); w latach 2002–2008 konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich; chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w latach 2007–2009 i ponownie od roku 2017; w latach 2010–2014 przewodniczący kapituły Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka; od 2010 członek Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau; należy do współorganizatorów międzynarodowych i ekumenicznych zjazdów gnieźnieńskich; jest też autorem i współautorem programów telewizyjnych, m.in. cykli Boskie i cesarskie oraz Dzieci Soboru zadają pytania, a także publikacji, takich jak Parami do nieba: małżeńska droga świętości czy Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują. Od 2008 roku szef think tanku Laboratorium „Więzi”.