Team

KS. GRZEGORZ BRUDNY

duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie; duszpasterz poradnictwa psychologiczno-pastoralnego; członek zarządu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce; doktorant w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej; psychologiczno-pastoralny superwizor procesu kształcenia; autor artykułów z zakresu psychologii pastoralnej i duszpasterstwa opublikowanych m.in. w „Zwiastunie Ewangelickim” i „Przeglądzie Ewangelickim”

KS. ANDRZEJ GONTAREK

duchowny Kościoła Polskokatolickiego, wikariusz biskupi, stypendysta Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria); wykładowca w Katedrze Teologii Praktycznej Sekcji Starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej); proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie, a jednocześnie Matki Bożej Anielskiej w Kosarzewie. Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiej Rady Ekumenicznej

KS. ANDRZEJ KONACHOWICZ

dr, duchowny Kościoła Prawosławnego, wikariusz w Parafii Katedralnej Przemienia Pańskiego w Lublinie, katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych im A. i J. Vetterów w Lublinie; duszpasterz akademicki, opiekun duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lublinie, kapelan Prawosławnego Duszpasterstwa przy SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku, dyrektor Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej.

MYKOLA MIALKOVSKYI

asystent w projekcie „Ekumeniczny Lublin 2020”, student humanistyki cyfrowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; absolwent kulturoznawstwa Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w Ostrogu, stypendysta programu ERASMUS+ na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, przez dwa lata studiował w Greckokatolickim Collegium w Buczaczu; wolontariusz w Szkole Języka Polskiego w Zamłyniu (Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku), uczestnik i koordynator studenckiego okrągłego stołu FUCE (Lublin 2018), uczestnik projektu „Otwarta Integracja”.

KS. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI

dr hab.; duchowny rzymsko-katolicki, pallotyn; adiunkt w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, przewodniczący Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej w Lublinie, redaktor naczelny polskiej edycji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”, opiekun duchowy projektu ewangelizacyjnego „Armia Dzieci” Instytutu Ewangelizacji Świata – Misja ICPE.

JOLANTA SZAFRAŃSKA

historyk sztuki; przewodnicząca Rady Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Trójcy Świętej w Lublinie; delegatka Synodu Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego RP.

MAREK WÓŁKIEWICZ

SŁAWOMIR JACEK ŻUREK

prof. dr hab.; kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego i Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej oraz dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań Historii i Dziedzictwa Kulturowego Żydów Europy Środkowej i Wschodniej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; autor wielu artykułów naukowych i książek; członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady Episkopatu Polski, a także Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; redaktor naczelny Kalendarza Ekumenicznego (2000-2001); stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Notre Dame w stanie Indiana (USA) (2002-2003).