20 kwietnia, 2021

Debata pt. „Wychowanie do dialogu”

28 kwietnia 2021 r. o godz. 19.00 odbędzie się debata pt. „Wychowanie do dialogu” będąca kolejnym punktem programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. W spotkaniu udział weźmą: dr Małgorzata Łysiak – psycholog KUL, dr Joanna Koleff -Pracka – pedagog ChAT oraz bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz – teolog ChAT. Dyskusję poprowadzi ks. Grzegorz Brudny To i kolejne comiesięczne spotkania są formą przygotowania II Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Jerozolima i Lublin – miasta dialogu”, który odbędzie się w Jerozolimie 23-25 listopada 2021 r. Wydarzenie będzie transmitowane on-line.