W kategorii: Informacje

Festiwal organowy – Ewangelicka 1

Kwiecień 27, 2021 5:13 pm

Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu będzie tożsamość ewangelicka oraz dialog (rozumiany szeroko, nie tylko w aspekcie międzywyznaniowym). Podczas koncertów zabrzmią... View Article

Ewangelicka 1 Festiwal organowy

Wrzesień 21, 2020 10:01 am

Tegoroczna edycja festiwalu Ewangelicka 1 nosi tytuł Rozmowy Muzyką, a będzie się odbywać w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie... View Article