Program 2021 – wersja 2

THE SECOND INTERNATIONAL ECUMENICAL CONGRESS “JERUSALEM AND LUBLIN – CITIES OF DIALOGUE” (Jerusalem, 23-25/11/2021) Honorary Patrons Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem Pontifical Council for Promoting Christian Unity Union of Utrecht of the Old Catholic Churches...

Program 2021

THE SECOND INTERNATIONAL ECUMENICAL CONGRESS “JERUSALEM AND LUBLIN – CITIES OF DIALOGUE” (Jerusalem, 23-25/11/2021) Honorary Patrons Greek Orthodox Patriarchate of JerusalemPontifical Council for Promoting Christian UnityUnion of Utrecht of the Old Catholic...

EWANGELICKA 1 FESTIWAL ORGANOWY

Tegoroczna edycja festiwalu Ewangelicka 1 nosi tytuł Rozmowy Muzyką, a będzie sięodbywać w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. KuJerozolimie” tradycyjnie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Lublinie. Każdy z czterech koncertów to zarazem...