30 czerwca 2021 r. o godz. 19.00 odbyła się debata pt. „Biblia w dialogu ekumenicznym” będąca kolejnym punktem programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. W spotkaniu udział wzięli: ks. dr hab. Marek J. Uglorz (Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie) oraz prof. dr hab. Krzysztof Mielcarek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)Dyskusję poprowadzi ks. dr Andrzej Gontarek.