29 września 2021 r. o godz. 19.00 odbyła się debata pt. „Służba – harcerze różnych wyznań chrześcijańskich. O harcerstwie ekumenicznie” będąca kolejnym punktem programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”.
W spotkaniu wzięli udział Ks. Piotr Uciński (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Monika Krysa (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), Piotr Giegiel (Kościół Prawosławny)
Dyskusję poprowadziła Jolanta Szafrańska