28 kwietnia 2021 r. o godz. 19.00 odbyła się debata pt. „Wychowanie do dialogu” będąca kolejnym punktem programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. W spotkaniu wzięli udział: dr Małgorzata Łysiak – psycholog KUL, dr Joanna Koleff -Pracka – pedagog ChAT oraz bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz – teolog ChAT.Dyskusję poprowadził ks. Grzegorz Brudny