24 marca 2021 r. o godz. 18.00 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się debata pt. „Jakiego dialogu potrzebuje Lubelszczyzna?” będaca kolejnym punktem programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. W spotkaniu wziął udział Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, a poprowadził je ks. dr hab. Sławomir Pawłowski prof. KUL.