24 lutego 2021 r. o godz. 18.00 w Jesziwie Mędrów Lublina odbyła się debata „Dialog w judaizmie” otwierająca kolejną edycję programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. W spotkaniu udział wzięli: naczelny rabin RP – Michael Schudrich, rabin z Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie – Stas Wojciechowicz oraz rabin Łodzi – Dawid Szychowski. Debatę poprowadził prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL).