21 października 2021 r. o godz. 19.00 odbył się wykład ks. prof. dr hab. Mirosława Wróbla (KUL) pt. „Katolicy w Ziemi Świętej” będący kolejnym punktem programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. Gospodarzem wieczoru był prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)