30.06.2021 – BIBLIA W DIALOGU EKUMENICZNYM

30 czerwca 2021 r. o godz. 19.00 odbyła się debata pt. „Biblia w dialogu ekumenicznym” będąca kolejnym punktem programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. W spotkaniu udział wzięli: ks. dr hab. Marek J. Uglorz (Chrzescijanska Akademia...

FESTIWAL ORGANOWY – EWANGELICKA 1

Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu była tożsamość ewangelicka oraz dialog (rozumiany szeroko, nie tylko w aspekcie międzywyznaniowym). Podczas koncertów zabrzmiały różne opracowania pieśni ewangelickiej skomponowane w tej samej lub różnych epokach, jak...

28.04.2021 – WYCHOWANIE DO DIALOGU

28 kwietnia 2021 r. o godz. 19.00 odbyła się debata pt. „Wychowanie do dialogu” będąca kolejnym punktem programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. W spotkaniu wzięli udział: dr Małgorzata Łysiak – psycholog KUL, dr Joanna Koleff...