LUBLIN EKUMENICZNY 2019

Ku jedności. 450. lat Unii Lubelskiej (1569-2019)

Prawosławie

Tradycja prawosławna jest obecna na Lubelszczyźnie od początku wieku XIII. Pod koniec wieku XIV na polecenie króla Władysława Jagiełły zbudowano na Zamku w Lublinie kaplicę Świętej Trójcy, której wnętrze ozdobiono w 1418 bizantyjsko-ruskim freskami. Wyznawcy prawosławia kształtowali więc kulturę Lublina od jego zarania. Dziś Lublin jest siedzibą prawosławnego biskupa lubelskiego i chełmskiego.

Katolicyzm

Słowo „katolicki” oznacza „powszechny”. Tradycja katolicka jest obecna w Lublinie od samego początku istnienia miasta. Najstarsze kościoły katolickie powstały tu najprawdopodobniej jeszcze w X wieku, długo przed powstaniem samej metropolii. Katolicy od samego początku kształtowali oblicze tego miejsca. Dziś w Lublinie istnieją różne wspólnoty katolickie: rzymskokatolicka, polskokatolicka i mariawicka.

Ewangelicyzm

Łacińskie słowo „reformatio” oznaczające „przekształcenie”, rozumiane jest jako symbol przełomu duchowego, intelektualnego i moralnego. Lublin byłby dzisiaj zapewne zupełnie innym miastem, gdyby nie ewangelicy – spadkobiercy XVI-wiecznej Reformacji. W dziejach tego ruchu społecznego i religijnego na ziemiach polskich właśnie Lubelszczyzna stanowiła miejsce wyjątkowe. Dziś w Lublinie oprócz Ewangelików istnieją także inne późniejsze Kościoły i wspólnoty protestanckie.